Lofotposten

Nord by

name
Lofotposten
Managed by Amedia Salg og Marked
Local News Norway
Full screen

Description

 

NORD BY

I samkjøringspakken Nord by finner du to lokalaviser. Ved å annonsere i Nord by når du daglig ut til 41 952 lesere. Samlet opplag er 47 373 og en leserdekning på 20 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

 

Avis    Utgiversted    Netto opplag    Antall lesere   Leserdekning Utgivelsesdager
Avisa Nordland Bodø 21 634 23 000 27 % man -lør
Nordlys Tromsø 25 739 26 500 21 % man-lør

Totalt godkjent netto opplag, lesertall inkl. eAvis

F&M 22/1

Product details

Leserdekning
20 %
Antall lesere
41 952
Totalt godkjent netto opplag
47 373

Products

Sold by

Lofotposten
Local News Norway